انتخاب بین هدیه برای خود یا خانواده
ارسال هدیه و سورپرایز

وقتی کودکان فقیر با یک تصمیم سخت مواجه میشوند…انتخاب هدیه برای خود یا خانواده؟

وقتی کودکان در یک منطقه فقیرنشین در آمریکا در یک برنامه تلویزیونی با یک تصمیم دشوار مواجه می شوند. از آنها خواسته میشود...

| Tagged , , , , ,