سورپرایز سرایدار مدرسی
ارسال هدیه و سورپرایز, ایده های هدیه و سورپرایز

دانش آموزان مدرسه تصمیم میگیرند سرایدار مدرسه را سورپرایز کنند

در مدرسه ای در آمریکا، همه دانش آموزان و معلمهای یک مدرسه تصمیم میگیرند آقای پاتون (Patton) سرایدار زحمتکش و مهربان مدرسه را...

| Tagged , ,