دکتر عصمت گلشنی

رزرو وقت مشاوره

دکتر عصمت گلشنی

دکترای حقوق خصوصی و استاد دانشگاه

 

سوابق علمی

 • دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق کاری و اجرایی

 • تدریس در دانشگاه فلورانس ایتالیا
 • تدریس در دانشگاه بین المللی خلیج فارس
 • تدریس در دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای مرکز
 • مشاور حقوقی- شرکت ملی نفت ایران
 • مشاور حقوقی- شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران
 • مشاور حقوقی- هولدینگ انرژی سپهر

زمینه های کاری

 • قوانین تحریم ها
 • حقوق قراردادها
 • حقوق بانکی