کلاهبرداری

باقری 2 سال قبل

سلام.
برای خرید گوشی به پاساژ های خیابان حافظ رفته بودم. بعد از برآورد قیمت هنگام غروب بود که به طرف خانه در حرکت بودم. کمی جلوتر، مقابل خروجی مغازه ای، یک نفر که به ظاهر موجه به نظر می‌آمد و گوشی در دستش بود و می خواست بفروشد، چند نفری باقیمت 900 و یک میلیون می خواستن بخرند نداد و گفت 3 روز پیش 1.650.000 تومان خریدم. سامسونگ جی 7 هست. همسرم نپسندید، 1.300.000 میدم. لحظاتی ایستادم و او جلوتر مشغول چانه زنی بود. فردی از مغازه در حال تماس بيرون آمد. گفت ناصر، گوشی اصل هست. 1.600.000 می‌ارزد. من با کلک میارمش تو خرش کنیم، 1 میلیون تومان بخريم و به سرعت با مقداری پول رفت بهش داد و دستش را می کشید، داداش این 900 هزار تومان. بیا مغازه راضیت می کنیم. ورودی مغازه‌ پول رو پس داد گفت نمی دم و برگشت. دوباره خریدار زنگ زد ناصر بیا 400، 500 هزار تومان سود هست. دوباره مقداری پول بیشتر در دستش رفت جلو پول رو داد. گفت گو‌شیت بیشتر از این نمی ارزه بیا راضیت می کنیم،‌ دلم به حالش سوخت که دارند سرش کلاه می گذارند. رفتم گفتم گول نخوری. فوری پول رو پس داد و دور شد. با این حرکات مطمئن شدم بی کلک هست. به دنبالش رفتم گفتم من دلال نیستم. گوشی رو بده به من، اول قبول نکرد. دوباره فردی دیگه مقدار پولی بهش داد و گفت 900 هزار تومان هست. بده خود من. در حال حرکت 100 هزار دیگه بهش داد. او نگرفت و گفت نمی فروشم. می خواستم برم که به من گفت تو اگه دلال نیستی بیا آن طرف خیابان، بهت می فروشم. با کمی تاخیر رفتم گوشی را داد. گفت 1.300.000 به تو میدم. اصل هست. 3 روز پیش از مغازه خریدم اما خانوم نمی خواد. رجیستر‌ است و فاکتورش کامپیوتری و جدید هست. فاکتوری با خط انگلیسی را نشان داد و گفت این هست. بالاخره با دقایقی چانه زنی با کارت بانکی 1.100.000 تومان به حسابش انتقال دادم. گوشی را گرفتم و آمدم به خانه. خوب برسی کردم، دیدم تقلبی است و من اغفال شدم و گوشی را نزد فروشنده ها بردم، گفتند طرح فروش 200 هزار تومان و خرید  150 هزار تومان بیشتر نمی صرفد و من که یکه خورده بودم و نا امید از یافتنش، 150 هزار تومان فروختم. حالا آدرس و تلفنش راپیدا کردم. آیا می توانم اقدام کنم؟ چطور اثبات کنم با سوگند خوردن‌ میشه؟

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم سرورالسادات وضعی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: