مطالبه دستمزد

behrouz 2 سال قبل

بنده 10 ماه حقوق و چهار سال عیدی از یک شرکت خصوصی طلب دارم. چون عضو هیئت مدیره شرکت بودم، در زمان استعفا از شرکت در صورتجلسه مجمع شرکت جهت خروج از هیئت مدیره شرکت، در برگه صورتجلسه درج شده بود که اینجانب دیگر هیچ گونه سهم، مسئولیت، سمت و حق و حقوقی در شرکت ندارم. ولیکن از اسناد بانکی می توانم ثابت کنم از 10 ماه قبل هیچ گونه واریز حقوق و دستمزدی انجام نشده است. آیا می توانم شکایت درخواست مطالبات داشته باشم؟

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: