توقیف خودرو

امجد رحمتی 2 سال قبل

خودروی من توقیف شده است و در دستور قضایی آن نوشته شده است: جلوگیری از نقل و انتقال خودرو. آیا با این نوع دستور باید خودرو در پارکنگ توقیف باشد یا جلوگیری از فروش است؟

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: