تهدید

امیر 2 سال قبل

سلام. شخصی با زنجیر به بنده حمله و فحاشی نمود، اما با مداخله دیگران نتوانست از زنجیر استفاده کند. مجازاتش چیست؟

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: