اعتبار سند رسمی

فریدون ارجلو 2 سال قبل

حدود 40 سال قبل من با بردارم معامله کردم. نسق زراعی و املاک طی  3سند به برادرم منتقل شده بود. با خواهرانم همدست شد و ادعا کرد که:

1-تمام واموال واملاکی که به من فروخته بود، موروثی بوده.

2-ادعا که که املاک مذکور که موضوع یکی از 3 سند بوده (این سند دربردارنده 15% ازسهم نسق و املاک انتقالی اصلاحات ارضی است).

3- .من برای کل موضوع  3سند، یک سند گرفته بودم – دادگاه تمام سند مرا باطل کرد. اکنون 2 سند دیگر باقی مانده ولی به نام برادرم است. با توجه به اینکه تمام املاک ماترک پدرم شناخته شده، آیا 2 سند باقی مانده ارزش دارد؟

سوال دوم: به تازگی متوجه شدم که موضوع سند ابطالی اصلاحات ارضی واگذاری مرحله دو اجرای آن قانون بوده (انتقای املاک مورد اجاره به زارعین مصوبه 1347) و قرارداد اجاره با مالکین آن را داشته و حدود 10 سال اجاره بها پرداخته. آیا اگر من استعلام از امور اراضی بگیرم، می توانم تقاضای اعاده دادرسی بکنم (رای قطعی است. ولی هنوز تقسیم نشده، تمام پرونده براساس دروغ و مغایر با مفاد اسناد تشکیل شده است). من حاضرم پرداخت حق الوکاله به شرط فاتح شدن وکیل بگیرم، امکان معرفی شاهد و تهیه استشهاد و غیره وجود دارد. 2 فقره وکالت نامه بلاعزل و قولنامه هم دارم، لطفا از بابت سوالهایم و هر راهی که بتوانم املاکم را پس بگیرم راهنمایی کنید. املاک در یکی از روستاهای کمیجان از توابع اراک است. .

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: