ادعای اجرت المثل

parstondar 2 سال قبل

با سلام.
بنده 25 سال پیش ملکی را خریداری کردم. به علت کمبود پول به میزان یک دانگ ملک را با برادرم خربداری نمودم و به میزان یک دانگ در ملک من شریک شد و به صورت کلامی قرار شد تا هر وقت توانستم پول را پرداخت کنم و یک دانگ را خودم پس بگیرم یا اینکه در هنگام فروش ملک مبلغ یک دانگ را به او بدهم. در این 25 سال هیچ صحبتی از پرداخت اجاره یا دریافت مبلغ نبوده ولی حالا درخواست پرداخت مبلغ اجاره 25 سال یا اجرت المثل آن را نموده است. تا کنون هیچ قرارداد اجاره ای بین ما بسته نشده و هیچ درخواست کتبی و حتی کلامی هم در میان نبوده است. در صورت اصرار برادرم و مراجعه به دادگاه رای دادگاه به نفع کیست؟

1 پاسخ
MehdiGhotbi عضو سایت 2 سال قبل

به پاسخ این سوال توسط خانم فاطمه کاظمی، یکی از مشاوران متخصص سیمیا لگال گوش دهید: