قراردادها

 

سیمیا لگال در این بخش قابلیت ارائه خدمات بررسی، مذاکره، نگارش و تنظیم انواع قراردادها شامل مشاوره، خدمات، پیمانکاری، کلید در دست، تامین مالی، خرید و فروش، توزیع، نمایندگی، مشارکت، لیسانس، فرانچایز، اجاره، مدیریت پیمان، حمل و نقل، بیمه و نفت، گاز و پتروشیمی و سایر موارد را دارد. تفسیر قرارداد، ادعاهای ناشی از آن، داوری و حل و فصل اختلافات از دیگر خدمات قابل ارائه در این بخش می باشد.

ثبت سفارش