امور دعاوی

سیمیا لگال به دلیل بهره مندی از تیم وکلای پایه یک دادگستری متخصص، مجرب، متعهد و مسئولیت پذیر می تواند کلیه دعاوی حقوقی، مالیاتی، قانون کار، کیفری، خانواده، ثبتی و مالکیت معنوی را در مراجع قضایی و شبه قضایی طرح یا دفاع نماید. روشهای حل و فصل اختلاف جایگزین مراجع قضایی مثل سازش و داوری نیز جزء خدمات قابل ارائه می باشد. 

ثبت سفارش