امور اجرایی

 

سیمیا لگال در کنار سایر خدمات خود  قابلیت دارد تا امور اجرایی ذیل را به نمایندگی از اشخاص انجام دهد:

  • ثبت شرکتهای تجاری، شعبه و نمایندگی در سرزمین اصلی ایران یا مناطق آزاد تجاری-صنعتی
  • اخذ مجوز سرمایه گذاری از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
  • اخذ مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
  • ثبت حق اختراع، حق تالیف، اسم و علامت تجاری
  • امور مربوط به املاک و ثبت اسناد
  • امور مربوط به احوال شخصیه مثل ازدواج، طلاق، ولادت، فوت، وصیت، ارث، تابعیت، تغییر نام و اصلاح شناسنامه 
  • امور حسبی مانند حجر، نصب یا عزل قیم یا امین، غایب مفقودالاثر، موت فرضی و مهر و موم، تحریر و تقسیم ترکه

ثبت سفارش