چلو کباب فیله گوسفندی مخصوص |ارسال هدیه به ایران

  •     چلو کباب فیله گوسفندی مخصوص

300 گرم فیله گوسفتپندی کباب شده

گوجه کبابی

یک پرس برنج ایرانی

چلو کباب فیله گوسفندی مخصوص

  • کد هدیه: dish #9
  • $23.00

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 23

گزینه های موجود