چلو کباب کوبیده کاردی |ارسال هدیه به ایران

  •     چلو کباب کوبیده کاردی

250 گرم چرخکرده راسته گوسفندي

گوجه کبابی

یک پرس برنج ایرانی

چلو کباب کوبیده کاردی

  • کد هدیه: dish #1
  • $13.00

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 13

گزینه های موجود