باقلوای مجلسی بی بی | ارسال هدیه به ایران

  • باقلوای مجلسی بی بی

یک سینی باقلوای مجلسی بی بی شیرین کننده لحظات عزیزانتان در ایران خواهد بود.

 

شرایط سفارش و ارسال

- این هدیه برای شهرهای تهران و کرج و تحویل روز (Same Day Delivery) میباشد

باقلوای مجلسی بی بی

  • $29.95

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 25

گزینه های موجود


هدایای دیگر