چلوکباب سلطانی |ارسال هدیه به ایران

  •     چلوکباب سلطانی

200 گرم راسته گوسفندی

200 گرم راسته گوسفندی چرخ کرده

یک پرس برنج ایرانی

چلوکباب سلطانی

  • کد هدیه: dish#21
  • $23.00

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 23

گزینه های موجود