چلوکباب لقمه |ارسال هدیه به ایران

  •    چلو کباب لقمه

200 گرم راسته گوسفندی چرخ کرده

چلو کباب لقمه

  • کد هدیه: dish#20
  • $13.00

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 13

گزینه های موجود