کارت هدیه نقدی | ارسال هدیه به ایران

  •   کارت هدیه نقدی

کارتهای هدیه نقدی توسط یکی از بانکهای معتبر در ایران، و به مبلغ 500 هزار تومان می باشد و در تمامی فروشگاهها و نیز تمامی دستگاههای خودپرداز در ایران قابلیت نقد شدن را دارند. این کارتها بصورت مهر و موم شده تحویل میگردند.

جهت ارسال کارت هدیه میبایست سفارش خود را 2 روز قبل از تاریخ تحویل ثبت فرمایید.

در ضمن میتوانید با ارسال شماره کارت و نام دریافت کننده به واتساپ 989024040373+ مبلغ 550 هزارتومان ظرف 12ساعت  به کارت عزیزان خود منتقل کنید.(بدون ارسال کارت هدیه و هزینه دلیوری)

 


کارت هدیه نقدی

  • کد هدیه: GiftCard
  • تعداد Simia Coin دریافتی از خرید این هدیه: 1
  • $39.95

  • تعداد Simia Coin مورد نیاز برای خرید این هدیه: 40

گزینه های موجود


هدایای دیگر