خروج کشور دانشجویی
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه

انجام امور اداری و طی مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه دارای فرآیند خاضی است. فرآیند امور مربوط به نظام وظیفه در سازمان امور...

Leave a comment | Tagged , , , , , , ,
ضمانت نامه بانکی
پیگیری سایر امور اداری

چگونه ضمانت نامه بانکی بگیریم؟

ضمات نامه بانکی قبل از هر چیز، ابتدا تعریف کوتاهی از مفهوم ضمانت نامه بانکی می‌آوریم و سپس در ادامه شرایط صدور ضمانت...

2 Comments | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,