ارز دانشجویی
ورازت علوم/بهداشت

مبلغ ارز دانشجویی چقدر است؟

میلغ ارز دانشجویی دولت جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، هر ساله و براساس...

1 Comment | Tagged , , , , , , , ,
ضمانت نامه بانکی
پیگیری سایر امور اداری

چگونه ضمانت نامه بانکی بگیریم؟

ضمات نامه بانکی قبل از هر چیز، ابتدا تعریف کوتاهی از مفهوم ضمانت نامه بانکی می‌آوریم و سپس در ادامه شرایط صدور ضمانت...

2 Comments | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,