خروج کشور دانشجویی
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه

انجام امور اداری و طی مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه دارای فرآیند خاضی است. فرآیند امور مربوط به نظام وظیفه در سازمان امور...

Leave a comment | Tagged , , , , , , ,
ارز دانشجویی
ورازت علوم/بهداشت

مبلغ ارز دانشجویی چقدر است؟

میلغ ارز دانشجویی دولت جمهوری اسلامی ایران جهت کمک به دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند، هر ساله و براساس...

1 Comment | Tagged , , , , , , , ,