1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 5٫00 امتیاز از 56 رای
Loading...

چگونه ثبت اختراع کنیم؟

ثبت اختراع

ثبت اختراع

به طور کلی ثبت اختراع به دو طریق صورت میگیرد: 1 -روش اظهاری (اعلامی): در این روش به شرط عدم سابقه در محل ثبت و قرار گرفتن در حیطه موضوعات قابل ثبت، ادعای ثبت مختـرع مقرون به صحت در نظر گرفته شده و موضوع به ثبت میرسد. 2 -روش تحقیقی: برخی از کشورها که از وسایل، امکانات و آزمایشگاههای قابل توجـه برخوردارنـد قبـل از ثبـت ضـمن محرمانـه نگهداشتن اطلاعات و در نظر گرفتن حق تقدم متقاضی، موضوع مطرح شده به عنوان اختراع را از نظر ماهیـت و کیفیت بررسی کرده و آزمایشها و تحقیقات لازم را انجام می‌دهند تا صـحت و سـقم ادعـا را مـشخص کننـد و سپس اقدام به ثبت می‌نمایند.

در کشور ما ثبت اختراع تنها به روش اول یعنی روش اظهاری(اعلامی) انجام می‌گیرد. ثبت اختراع در ایران فقط در تهران و در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، انجام می‌شود. در این مطلب مراحل ثبت اختراع به طور کامل شرح داده شده است.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع

مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقیقی

1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهیـه و تنظیم میگردد.
2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلف مـورد ادعـای مختـرع و فرآینـد و چگونگی عملکرد و کارکرد اختراع به صورت مشروح میباشد.
3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را تشکیل میدهد.
4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و درصورتی کـه مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد.
5 -فتوکپی شناسنامه مخترع (یا مخترعین)
6 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید.
توجه: کلیه مدارک میبایست در قطعات
A4 تهیه و به صورت تایپ شده در سه نسخه تنظـیم گـردد و ذیـل کلیـه اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا وکیل قانونی مخترع برسد.

مدارک لازم جهت ثبت اختراع به نام شخص حقوقی

1 -اظهارنامه ثبت اختراع: از قسمت فروش اوراق واحد حسابداری و تهیه و تنظیم گردد.
2 -شرح و توصیف اختراع: منظور بیان جزئیات و ذکر اجزاء و قسمتهای مختلـف مـورد ادعـای مختـرع و فراینـد و چگونگی عملکرد و کارکرد آن به صورت مشروح میباشد.
3 -ادعا و خلاصه اختراع: منظور بیان قابلیتها و ویژگیهایی است که منحصراً اساس ادعای متقاضی ثبت اختـراع را تشکیل میدهد.
4 -نقشه اختراع: در صورتی که مورد ادعا وسیله یا قطعهای باشد، ارایه نقشه فنی و گویا الزامی است و در صورتی که مورد ادعا ترکیب باشد، ارایه فرمولاسیون الزامی میباشد.
5 -فتوکپی شناسنامه دارندگان حق امضاء مجاز در شرکت یا مؤسسه به موجب آخرین روزنامه رسمی
6 -فتوکپی روزنامه رسمی شرکت یا مؤسسه با آخرین تغییرات درخصوص اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء مجاز
7 -وکالتنامه دادگستری در صورتی که تقاضا بوسیله وکیل دادگستری به عمل آید
8 -ارایه معرفینامه بر روی سربرگ شرکت با امضای دارندگان حق امضاء و مهر شرکت در صورت معرفی نماینده توجه : کلیه مدارک میبایست در قطعات A4 تهیه و به صورت تایپ شده و درسه نسخه تنظیم گـردد و ذیـل کلیـه اوراق اظهارنامه و صفحات شرح و توصیف ادعا، خلاصه و نقشه اختراع به امضای مخترع یا مخترعین برسد.
دقت کنید که اعتبار سند ثبت اختراع در ایران با توجه به تقاضای مخترع می‌تواند 5، 10، 15، یا 20 سال باشد که در برگه ثبت اختراع قید شده است.

پیشنهاد مطالعه:  چگونه کد نوسازی ملک بگیریم؟

قبول یا رد شدن اختراع

در صورتی که اختراع جهت ثبت تأیید شود درخصوص ثبت اختراع یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی کشور منتـشر میشود. سپس گواهینامه ثبت اختراع توسط آن اداره تکمیل میشود و ضمن بایگانی رونوشت گواهینامه ثبت اختراع و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن به متقاضی تسلیم میگردد.
در صورت رد اختراع، کتباً (برگ اخطار اداری) به متقاضی یا وکیل قانونی او ابلاغ می‌گردد. در این صورت متقاضی یا وکیل قانونی او می‌تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقدیم دادخواست و شکایت از تصمیم اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی به مراجع ذی‌صلاح قضایی مستقر در تهران اقدام نماید. چنانچه در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اداره مالکیت صنعتی نسبت به تقدیم دادخواست اقدام نشود، دیگر ادعا در مراجع ذی‌صلاح قضایی مسموع نخواهد بود.

ارزیابی و تایید علمی اختراع

منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جست‌وجو و بررسي علمي سند اختراع به وسيله متخصصان مربوطه با استفاده از تجارب علمي که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌گیرد. ارزیابی و تایید علمی اختراع که درخواستش می‌تواند از طرف شخص مخترع هم مطرح شود، امری اختیاری است و در حال حاضر هزینه‌ای را هم در بر ندارد. برای ارزیابی اختراع باید اختراع از قبل در مراجع حقوقی ثبت شده باشد و تقاضای ارزیابی و تایید علمی اختراع با مدارک مستند به اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری واقع در تهران، خیابان انقلاب، میدان فردوسی، خیابان فرصت جنوبی، شماره ۷۱، طبقه پنجم ارائه شود. علاوه بر اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری، برای ارزیابی و تأیید علمی اختراع می‌توان به مراجع منطقه‌ای زیر نیز مراجعه کرد.
تهران بزرگ: سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دانشگاه تهران (واحدهای(IP)؛
مرجع منطقه‌ای مرکزی کشور: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان واحد(IP)؛
مرجع منطقه‌‌ای جنوب کشور: شیراز، دانشگاه شیراز واحد(IP)؛
مرجع منطقه‌ای شرق کشور: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد (واحدIP)؛
مرجع منطقه‌ای شمال‌غربی کشور: تبریز، دانشگاه تبریز واحد(IP).

پیشنهاد مطالعه:  چگونه گواهینامه رانندگی بگیریم؟

حمايت از تكميل اختراع و تجاری‌سازی اختراع

برای درخواست حمایت از تکمیل اختراع می‌توان مستقیماً به مراکز رشد و برای تجاری‌سازی اختراع مستقیماً به پارک‌های فناوری مراجعه کرد. علاوه بر موارد فوق، کلیه مراجع منطقه‌ای و اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری آماده راهنمایی و معرفی متقاضیان به مراکز رشد و پارک‌های فناوری و دیگر نهادها و سازمان‌های حمایت‌کننده از نوآوران، هستند. نشانی، تلفن و نمابر کلیه مراکز رشد و پارک‌های فناوری را می‌توان از اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری دریافت کرد.

حمایت مالی برای ثبت اختراع در خارج از کشور

مخترعانی که اختراعات آنها واجد شرایط زیر باشند، می‌توانند از حمایت مالی ثبت در خارج از کشور(ثبت اختراع بین المللی) به میزان ۵۰ درصد کل هزینه برخوردار شوند.
الف) اختراع آنها در داخل کشور (اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی) به ثبت رسیده باشد.
ب) ارزیابی و تأیید علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق اداره کل امور نوآوران و ارزشیابی فناوری و یا مراجع منطقه‌ای دریافت کرده باشند.
ج) وکیل قانونی خود را انتخاب و معرفی کرده باشند.
د) برای اختراع خود طرح کسب و کار (Business plan) تهیه کرده باشند.
ه) فرم‌های مربوط به WPIS را تکمیل کرده باشد.
ی) مجوز حمایت مالی را از کمیته تخصصی ثبت اختراعات در خارج کسب کرده باشند.

در اینجا می‌توانید فایل پی‌دی‌اف حاوی کلیه اطلاعات مربوط به ثبت اختراع و همچنین کلیه فرم‌ها و فایل‌های کاربردی مربوط به این زمینه را دانلود کنید:
فایل پی‌دی‌اف راهنمای ثبت کردن اختراع
فرم‌ها و فایل‌های کاربری ثبت کردن اختراع

با توجه به اینکه ثبت اختراع فقط در تهران انجام پذیر است و بدون حضور شخص نیز امکان انجام این فرآیند وجود دارد، شما می‌توانید کلیه فرآیندهای مربوط به ثبت اختراع، ارزیابی و تایید علمی اختراع و … را به متخصصان سیمیاسرویس بسپارید تا در اسرع وقت برای شما انجام شود. برای سفارش بر روی گزینه ثبت سفارش کلیک کنید.
ثبت سفارش

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *