ازدواج و خانواده

چک کردن گوشی همسر

چک کردن گوشی همسر بسیار وسوسه برانگیز است، به خصوص اگر به وجود مسئله خیانت در رابطه خود شک داشته باشید. امروزه در دنیای دیجیتال راه های زیادی برای بررسی رفتار دیگران وجود دارد که برخی از آنها به سادگی نصب یک نرم افزار در کمتر از یک دقیقه روی گوشی همراه است. چه کسی […]

ازدواج و خانواده

رفتارهای اشتباه بعد از خیانت همسر

آگاهی از مسئله بزرگی مانند خیانت همسر آنقدر شوک آور است که فرد را دچار پریشانی فکر می کند. بسیاری از افراد در این موقعیت، به دلیل تنش های عاطفی و فشار روانی حاصله، تصمیمات احساسی و بدون فکر می گیرند. رفتارهای اشتباه بعد از خیانت همسر می توانند کورسوی امید برای بازسازی رابطه را […]