ازدواج و خانواده

زندگی پس از طلاق

از همسرتان جدا شده اید. امور مالی شما از هم جدا شده و مسئله حضانت و دیگر امور مشترک بین شما حل و فصل شده است. کار شما با وکلا و سیستم قضایی تمام شده است. حالا وقت آن است که گذشته را رها کنید و زندگی پس از طلاق را شروع کنید. اما چطور؟ […]