آموزشی, زوج و رابطه

جلب اعتماد همسر پس از خیانت

خیانت کردن در دنیای مدرن امروز جنبه های متعددی پیدا کرده است. رفتارهای زیادی تحت عنوان خیانت طبقه بندی می شوند. فارغ از همه اینها، زمانی که خیانت رخ می دهد و همه چیز فاش می شود، مهم ترین چیزی که در رابطه زناشویی از بین می رود، اعتماد است. بسیاری از مطالب در این […]

ازدواج موفق
آموزشی, زوج و رابطه

ازدواج موفق (قسمت اول)

در ابتدای ازدواجمان تنها چیزی که آرامم می کرد نگاه کردن به چهره ی همسرم بود زمانی که او در خواب بود. این تنها تصویری بود که به من احساس امنیت و آرامش می داد. برای همین مدت زیادی او را هنگامی که خواب بود تماشا می کردم. اما یک روز این عادت را برای […]