کودک و نوجوان

لجبازی کودک: علل و راهکارهای تربیتی

لجبازی کودک پدیده شایعی است اما قبل از هرچیز باید معنای برخی واژه ها را بدانیم تا درک بهتری از آنها داشته باشیم. در قدم اول، منظورم ما از تربیت چیست؟ هدایت رشد فرد را تربیت می گویند. در این تعریف منظور از هدایت چیست؟ آیا هدایت با حمایت تفاوتی دارد؟ کدام یک بهتر است […]