تکنولوژی

روانشناسی ایموجی ها

ایموجی ها به بخش مهمی از ارتباطات آنلاین ما تبدیل شده اند. با این حال، پشت این نمادهای زیبا چیزی فراتر از یک پیام ساده نهفته است که می تواند اطلاعات زیادی در مورد شخصیت کاربر افشا کند. یا حداقل، نتایج تحقیقات در مورد روانشناسی ایموجی ها این طور نشان می دهند که استفاده از […]