اختلال استرس پس از سانحه
روانشناسی فردی

اختلال استرس پس از سانحه و غرق شدن در دریای وحشت

کسانی که یک حادثه وحشتناک یا آسیب جسمی-روانی را از سر می گذرانند، دچار چالش های عاطفی زیادی می شوند که اثرات آن تا مدتها در زندگی آنها باقی می ماند. هر چند بسیار طبیعی است که پس از یک حادثه، شخص دچار استرس و مشکلات عاطفی گردد، اما علائم او باید با گذشت زمان […]