این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع افسردگی که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۱ به مباحث زیر پرداخته می شود:

-عوامل موثر در سوء ظن، ژنتیک، جغرافیا، جامعه و ….
-ظن، حسن ظن، سوء ظن
-نشانه های افراد سوء ظنی
-حسن ظن؛ علامت تمدن
-مسیر تشکیل چرخه سوء ظن
-ناباوری تا چه اندازه طبیعی است؟
-سین جیم و پیله کردن!
-رابطه سوء ظن و اضطراب
-هرگز برای افراد سوء ظنی قسم نخورید
-چه چیز افراد سوء ظنی را قانع میکند؟
-چشمان افراد سوء ظنی
-صفت بسیار مهم افراد سوء ظنی
-بطور عادی بسیار با تربیت ولی ….
-پشت چهره افراد سوء ظنی
-اهمیت سکوت در برابر افراد سوء ظنی
-علاقمند به دعوا بخصوص در موقعیت های خاص
-هیچکس مال هیچکس نیست
-احساس بزرگ منشی و ریاست
-هذیان و خرافات
-رابطه سوء ظن و وسواس
-رابطه سوء ظن و اضطراب
-دعواهای طولانی و نیمه شب ها

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین