این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع اعتماد بنفس که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۱ به مباحث زیر پرداخته می شود:
-تعریف اعتماد بنفس
-مسیر تکاملی اعتماد بنفس
-آیا میتوان گفت (من اعتماد بنفس ندارم؟)
-توان های جسمی و روانی خود
-تفاوت روح و روان
-تکلیف والدین در مقابل توانایی ها و ناتوانیهای جسمی و روانی کودکان
-شروع اعتماد بنفس
-پاسخ مناسب
-لبخند مادر
-چگونگی رشد تواناییهای کودک
-فهمیدن خود
-واکنش واقع گرایانه والدین در مقابل ناتواناییهای فرزندان
-شناخت دوباره خود
-خودباوری
-چه رفتارهایی از والدین اعتماد بنفس فرزندان را مختل میکند؟
-نقش تشویق و تنبیه در اعتماد بنفس
-احترام به خود
-معارفه دوباره خود
-هفت ستون اعتماد بنفس

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین