این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع اضطراب که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۱ به مباحث زیر پرداخته می شود:
-اضطراب جدایی
-نقش میزبان اولیه
-حداقل جدایی از تولد تا یکسالگی-حداقل لطمه
-گاهی بودن، گاهی نبودن
-عشق و اضطراب
-تجربه های تازه و اضطراب
-اضطراب قدرت
-احساس حقارت
-اضطراب جنسیت
-ارتباط با حیوانات، محیط زیست و طبیعت بی جان
-بازی و کاهش اضطراب
-خیالپردازی و اضطراب
-فوت عزیزان
-گروه، اضطراب را کم میکند
-اضطراب رقابت
-علائم جسمی و روانی اضطراب
-درمان اضطراب، اورژانس است

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین