این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع ارتباط با رده های مختلف سنی که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۲ به مباحث زیر پرداخته می شود:
-کلید یک رابطه خوب، در دست ماست نه مردم
-آغاز هنر ارتباط؛ نگاه به خود
-صلح با خود؛ لازمه صلح با دیگران
-ویژگیهای میانسالان
-رضایت میانسالان در نگاه به گذشته
-توصیه هایی برای ارتباط با میانسالان
-خانمها چگونه به استقبال میانسالی میروند؟
-احترامات ویژه متناسب با پشت چهره خانمها
-مفهوم احترام بیش از اندازه، بخصوص نسبت به خانمها
-نحوه رفتار با بزرگسالان سخت گیر
-حدود مراقبتها و توصیه های طبی به میانسالان
-ویژگیهای جسمی و روانی سالمندی
-مرگ عزیزان را به سالمندان خبر ندهید
-کی و چگونه باید به سالمندان کمک کنیم؟
-احترام به آزادی های سالمندان در زندگی خصوصی
-بیکاری؛ بدترین چیز در بهداشت روانی
-روی آنتن دیگران نبودن؛ چیزی که رابطه ها را خراب میکند
-ساختار موزه در منازل ما
-چرا بعضی ها از خانه گریزان اند؟
-ترس از بیماری و مرگ در میانسالی
-تصحیح اشتباهات، در فرآیند رشد
-درمان بیماری ها، با معالجه
-مباحثه نداریم
-آسان بگیرید…

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین