این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع ابراز احساسات که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۱ به مباحث زیر پرداخته می شود:
-تفاوت های زن و مرد در هیجانات
-کنترل احساس و تفکر
-تبعات ظرافت احساسی در خانمها
-نحوه ابراز احساسات ما در حضور کودکان
-ثبات احساسی در خانمها و آقایان
-تعارض با خویشتن در خانمها
-اگر مردی گریه میکند …
-تخلیه آسان احساسات
-پسران مامانی
-چه افرادی به راحتی خشم شان را بروز میدهند؟
-تفاوت ابراز خشم در زنان و مردان
-برون ریزی و کنترل خشم
-احساس عاشقانه و بیان عشق
-ارتباط دو طرفه عاشقانه
-روان پویایی ابراز احساسات توسط مردان
-رابطه سوء ظن و دوست داشتن
-بیان احساسات در لحظات ابتدایی آشنایی
-تغییر کمیت و کیفیت در بیان احساس مردان
-دوام خشم در زنان و مردان
-دوام عشق در زنان و مردان
-رفتار نمایشی مردان در عصبانیت
-احساس لذت زنان و مردان از زندگی
-بیان هنری و احساس هنری
-چرا افراد احساسات مثبت خود را کمتر به زبان می آورند؟

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین