این محصول تنها برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal قابل خریداری می باشد.

این ویدئوی آموزشی با موضوع ابراز احساسات که شامل ۲ DVD میباشد، که در DVD شماره ۲ به مباحث زیر پرداخته می شود:
-دوست داشتن و عشق ورزیدن در زنان و مردان
-چه کسانی مستعد عاشق شدن اند؟
-Affect دوست داشتن در دو جنس
-مریض باش تا عزیز باشی!
-احساسات مردان عمیق تر است یا زنان؟
-از ابراز عشق مردان نمی توان آسان گذشت
-وقتی عاشق کسی شدید …
-زنان و مردان در طول زندگی چند بار عاشق می شوند؟
-خاطرات عشق های گذشته را چگونه فراموش کنیم؟
-تجربه عشق در حیوانات
-سرخوردگی
-چرا دیگران ما را ترک میکنند؟
-مقایسه احساسات عاشقانه زنان و مردان
-شکست های عاشقانه در زنان و مردان
-هرگز با اولین عشق تان ازدواج نکنید
-فرزندان مان را تک بعدی پرورش ندهیم
-احساس مرگ
-انرژی حیات در زنان بیشتر است یا مردان؟
-زنان و گرم نگه داشتن زندگی
-لیبیدو
-موربیدو
-خودکشی در چه کسانی بیشتر است؟
-چگونه برخی زندگی های مشترک به سردی می گراید؟
-افسرده دل افسرده کند انجمنی را …

در صورت تمایل به استفاده از جلسات مشاوره آنلاین با دکتر مجد می توانید از طریق لینک زیر درخواست خود را ثبت نمایید:
درخواست مشاوره آنلاین