در این بخش ویدئوهای آموزشی و مجموعه سخنرانی های دکتر مجد، روانپزشک و مشاور روانشناسی در دسترس می باشد. این ویدئوها به کوشش مجموعه پژواک هنر و اندیشه گردآوری گردیده است و تمامی حقوق تالیف و انتشار در انحصار این مجموعه می باشد. مجموعه سیمیآروم به نمایندگی رسمی مجموعه پژواک هنر و اندیشه مسئولیت فروش و عرضه این محصولات را به ایرانیان خارج کشور بر عهده دارد.

این محصول برای ایرانیان خارج کشور و با استفاده از کردیت/دبیت کارتهای بین المللی و یا داشتن حساب Paypal  به مبلغ ۷ دلار قابل خریداری می باشد.