دکتر فرشاد شیبانی

دکتر فرشاد شیبانی

دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

  • دکترای تخصصی روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه خوارزمی

زمینه های مشاوره

  • زوج درمانی

دستاوردهای های علمی و اجرایی

  • رتبه چهارم کشور در آزمون دکترای تخصصی روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
  • رتبه اول کشور در آزمون کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
  • برنده دو دوره متوالی جایزه بین المللی طب اعتیاد
  • مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران
  • داور مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

 

مشاهده رزومه کامل دکتر فرشاد شیبانی

 

مطالب و ویدئوهای آموزشی دکتر فرشاد شیبانی