شروع رابطه جديد بعد از شكست عاطفي

شروع رابطه جديد بعد از شكست عاطفيدسته بندی: رابطهشروع رابطه جديد بعد از شكست عاطفي
Avatarپريا 7 ماه قبل

باسلام
من سه ماه قبل بعد از سه سال ارتباط با آقايي از طرف ايشون ترك شدم و متاسفانه هنوز از شوك اين شكست در نيومدم و منتظر برگشتش هستم توي اين مدت چند بار خواستگار داشتم كه با قاطعيت رد كردم و اجازه ندادم آشنايي انجام شه،در حال حاضر بازهم خواستگار دارم نميدونم باز هم قاطعانه رد كنم يا فرصت آشنايي رو بi خودم بدم؟