اعتماد به نفس

AvatarNG 7 ماه قبل

سلام من آدم بی اعتماد به نفسی نیستم تو جامعه حضور دارم و خیلی راحت ارتباط برقرار میکنم با همه دوست میشم
اما دوستی هام عمیق نمیشه و بیشتر حس میکنم خودمم که همچین اجازه ای نمیدم به قضیه
مثلا اینکه حتی تو خانواده مثلا پیش میاد که یک لحظه مادر از اتاق میره و خاله و شوهرخالم میمونن من حس میکنم اضافیم
یا میرم سر کلاس و فقط سه چهارتا از آقایون دارن میگن و میخندن حس میکنم اضافیم
دوستام خونه گرفتن و مدام با مهربونی اصرار میکنن برم پیششون یا شبو پیششون بمونم اما من حس میکنم اضافیم
و …
یک حرفی که میزنم تا ساعت ها بعدش سبک و سنگین میکنم یا اینکه گاهی نمیدونم چکار کنم
مثلا دوستم بهم خبر داد که نمیتونه سر قرار بیاد چون پدرش بیمارستانه و من مونده بودم مشکل رو بپرسم یا نه
میترسیدم پرسیدنم فضولی باشه و نپرسیدنم بی خیالی
یا مثلا ساعت ها دوستم با یکی دیگه از دوستام که هم اتاقیشه راجع یک پسری صحبت میکرد که کنجکاو شده بودم بدونم
جلوی من رودربایستی نداشت یا مسئله رو قایم نمیکرد اما من جرات نداشتم بپرسم آیا با کسی آشنا شده یا نه مشکل از کجاست و پیشنهاد شما چیه؟

1 پاسخ
Avatarmahdist 3 ماه قبل

 
به پاسخ این سوال توسط سرکار خانم دکتر بابائی گوش دهید: