چگونه امور اداری / قانونی شما انجام میگیرد؟

۳

۲

۱

درخواست انجام چه کارهایی را میتوانم بدهم؟

 

 • امور دانشجویی
 • انجام کلیه امور دانشجویی و فارغ التحصیلی مرتبط با وزارت علوم / وزارت بهداشت
 • انجام کلیه امور دانشجویی و فارغ التحصیلی مرتبط با وزارت علوم / وزارت بهداشت
 • دریافت و ترجمه رسمی مدارک
 • ارز دانشجویی
 • تایید مدارک تحصیلی
 • درخواست تغییر پذیرش
 • ثبت سفارش

 

 • امور نظام وظیفه
 • 99$
 • انجام و پیگیری امور قانونی مرتبط با نظام وظیفه و معافیتها
 • تمدید مجوز خروج از کشور
 • تغییر دانشگاه و مقطع تحصیلی
 • پیگیری معافیتهای تحصیلی
 • پیگیری قانونی خرید سربازی
 • ثبت سفارش

 

 • مشاوره حقوقی
 • مشاوره حقوقی آنلاین و پیگیری امور قضایی و پرونده‌های حقوقی شما در ایران
 • مشاوره حقوقی آنلاین
 • وکلای پایه یک و با تجربه
 • آشنا به قوانین کشورهای مختلف
 • پیگیری امور قضایی و پرونده‌های حقوقی
 • ثبت سفارش

 

 • پیگیری سایر امور اداری
 • 99$
 • انجام و پیگیری امور اداری و قانونی در تمامی سازمانها و وزارتخانه ها
 • پیگیری امور قضایی
 • پرداخت عوارض شهرداری املاک و مستغلات
 • پیگیری درخواستها در وزارتخانه ها
 • پیگیری و ارسال نامه های اداری
 • ثبت سفارش

 

 

 

چرا بهتر است انجام کارهای اداری خود را به ما بسپارید؟