مشاوره با برترین روانشناسان ایرانی
رضایت ۹/۵ از ۱۰ از دید مراجعین
برترین مشاوران و متخصصان ایرانی
۵۰۰۰+ ساعت جلسه برگزار شده

هر کس در دوره ای از عمر خود احساس غم می کند. با این حال، اگر شما دائما احساس غم، ناراحتی، ناامیدی و خلا دارید و همیشه چشم هایتان اشکبار است، شاید دچار افسردگی شده باشید. تشخیص و درمان افسردگی باید توسط متخصص روانشناسی صورت گیرد.

روانشناسان سیمیآروم