امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور ضبط می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری مربوط به ضبط وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور در سازمان وظیفه عمومی (نظام وظیفه)...

| Tagged , , , , , , ,
ورازت علوم/بهداشت

چگونه در سازمان امور دانشجویان تشکیل پرونده دهیم؟

مراجعین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند، به‌منظور انجام امور اداری جهت تشکیل پرونده در...

Leave a comment | Tagged , , , , , , , , ,