ورازت علوم/بهداشت

چگونه در سازمان امور دانشجویان تشکیل پرونده دهیم؟

مراجعین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند، به‌منظور انجام امور اداری جهت تشکیل پرونده در...

Leave a comment | Tagged , , , , , , , , ,