گواهی عدم سو پیشینه کانادا
پیگیری سایر امور اداری

چگونه گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان مقیم کانادا صادر می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری صدور گواهی عدم سوء پیشینه ایرانیان مقیم کانادا، نیازمند تکمیل مدارک مختلفی است. سیمیا اداری جهت تسهیل در انجام...

2 Comments | Tagged , , , , , , ,
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور ضبط می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری مربوط به ضبط وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور در سازمان وظیفه عمومی (نظام وظیفه)...

| Tagged , , , , , , ,
ورازت علوم/بهداشت

چگونه در سازمان امور دانشجویان تشکیل پرونده دهیم؟

مراجعین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند، به‌منظور انجام امور اداری جهت تشکیل پرونده در...

Leave a comment | Tagged , , , , , , , , ,
خروج کشور دانشجویی
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه

انجام امور اداری و طی مراحل دریافت تسهیلات نظام وظیفه دارای فرآیند خاضی است. فرآیند امور مربوط به نظام وظیفه در سازمان امور...

Leave a comment | Tagged , , , , , , ,
ارز دانشجویی
ورازت علوم/بهداشت

ارز دانشجویی چقدر است؟

طبق قوانین وضع شده برای سال ۱۳۹۷ مبلغ ارز دانشجویی به شرح زیر می باشد: –شهریه: بابت شهریه دانشگاه با داشتن مدرک پرداخت تایید...

1 Comment | Tagged , , , , , , ,