امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه مهر اجازه خروج ویژه مشمولین جهت دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور صادر می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری و صدور مهر اجازه خروج ویژه مشمولین دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور در وزارت امور خارجه به شرح...

Leave a comment | Tagged , , ,
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور ضبط می‌شود؟

مراحل انجام امور اداری مربوط به ضبط وثیقه خروج از کشور دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور در سازمان وظیفه عمومی (نظام وظیفه)...

Leave a comment | Tagged , , ,
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه مدارك تحصيلي دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور ارزشیابی می‌شود؟

مراحل ارزشیابی مدارك تحصيلي دانشجویان و دانش‌آموختگان خارج از كشور جهت انجام امور اداری در سازمان امور دانشجویان به شرح زیر است: 1)...

1 Comment | Tagged , , , , ,
امور نظام وظیفه, ورازت علوم/بهداشت

چگونه مهر ویژه مشمولان غایب بگیریم؟

مراحل اخذ مهر اجازه خروج ویژه مشمولین برای کسانی که با معافیت تحصیلی از کشور خارج شده‌اند، جهت انجام امور اداری به شرح...

Leave a comment | Tagged , , , , , ,
ورازت علوم/بهداشت

چگونه در سازمان امور دانشجویان تشکیل پرونده دهیم؟

مراجعین سازمان امور دانشجویان وزارت علوم که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند، به‌منظور انجام امور اداری جهت تشکیل پرونده می‌بایست...

Leave a comment | Tagged , , , , ,