افسردگی نوجوانان
آموزشی, اختلالات رفتاری, فرزند پروری

افسردگی نوجوانان

موضوع بسیار مهمی که این روزها خانواده‌های بسیاری را در تمام نقاط جهان درگیر خود کرده است، موضوع افسردگی در نوجوانان است. تحقیقاتی...

| Tagged , , , , , , , ,
سنگهای متعادل مدیتیشن
آموزشی, زوج درمانی, مهارتهای زندگی

کنترل خشم؛ آرامش درون

موضوعی شما را آزرده می کند و تا ساعتها پس از آن شما عصبانی، خشمگین و ناراحت هستید. بی خیالش شو، رهاش کن...

| Tagged , , , , , , , , , , , , ,