ازدواج موفق-دکتر عباس رمضانی
آموزشی, پیش از ازدواج, دکتر رمضانی, مهارتهای زندگی, ویدئوی مشاوران

چگونه ازدواج موفق داشته باشیم؟ (قسمت دوم)

در این سری ویدئو دکتر عباس رمضانی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اطلاعاتی که باید پیش از...

| Tagged , ,
ازدواج موفق-دکتر عباس رمضانی
آموزشی, پیش از ازدواج, دکتر رمضانی, مهارتهای زندگی, ویدئوی مشاوران

چگونه ازدواج موفق داشته باشیم؟ (قسمت اول)

در این سری ویدئو دکتر عباس رمضانی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اطلاعاتی که باید پیش از...

| Tagged , ,
افسردگی-دکتر مصطفی زارعان
آموزشی, اختلالات رفتاری, افسردگی, دکتر زارعان, ویدئوی مشاوران

اختلال افسردگی-دکتر مصطفی زارعان

در این ویدئوی کوتاه، دکتر مصطفی زارعان، متخصص روانشناسی بالینی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به بررسی موضوع پر اهمیت افسردگی، نشانه...

| Tagged , ,
خطاهای شناختی
آموزشی, اختلالات رفتاری, مهارتهای زندگی

خطاهای شناختی

خطاهای شناختی در تفسیر وقایع اطراف: همه ما روزهای بد را در زندگی خود تجربه کرده ایم، اما حتما تفسیر هر کدام از...

| Tagged , , , , , , , , , , ,