در این ویدئو دکتر سمیه بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، به این سوال که چگونه برای شروع رواندرمانی آماده شویم، پاسخ می دهند.