پیام تبریک نوروزی مشاوران روانشناسی سیمیآروم، جناب آقای دکتر جعفر بوالهری، سرکار خانم دکتر لادن فتی، جناب آقای دکتر عباس رمضانی، جناب آقای دکتر علی اصغر اصغرنژاد، جناب آقای دکتر مصطفی زارعان، و جناب آقای دکتر مهرداد کاظم زاده.

امیدواریم سال ۱۳۹۷ برای تمامی مخاطبان سیمیآروم سالی سرشار از آرامش فکر و روان باشد.