در این ویدئو دکتر سمیه بابایی، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، به موضوع پر اهمیت پذیرش ذات زنده یک رابطه می پردازند.