آیا فرد بسیار حساسی هستید یا کسی را در زندگی خود با این شخصیت می شناسید؟ حساسیت زیاد فرد به پاسخ های افراطی عاطفی، ذهنی و جسمی به محرک های درونی و بیرونی اطلاق می شود. فرد بسیار حساس ممکن است درونگرا، برونگرا یا چیزی بین این دو باشد. با تشخیص نشانه های شخصیت بسیار حساس می توانید برخورد بهتری با این دسته افراد داشته باشید.

نشانه های شخصیت بسیار حساس:

هرچند اغلب افراد نشانه های زیر را در مقطعی از زندگی خود حس می کنند، اما تکرار این حالت ها در یک فرد حساس بیش از حد است. برخی از افراد تنها به یک یا دو محرک حساس هستند، برخی دیگر تحت تاثیر فهرست بلند بالایی از موارد زیر قرار دارند. در ادامه نشانه های شخصیت بسیار حساس در سه موقعیت بررسی شده است:

حساسیت به خود:

 • رها نکردن افکار و عواطف منفی
 • ابتلا به علائم جسمی مانند سردرد در زمان بروز وقایع بد
 • عادات بد خواب و خوراک در روزهای بد
 • تجربه فشار و اضطراب
 • ترس از طرد شدن حتی در رویدادهای جزئی
 • مقایسه خود با دیگران و احساس نارضایتی از خود
 • احساس خشم بیش از حد از موقعیت هایی که به نظر ناعادلانه یا ناراحت کننده می رسند

حساسیت به دیگران:

 • نگرانی در مورد قضاوت و نظر دیگران
 • به خود گرفتن مسائل اطراف
 • ناراحتی بیش از حد در برخورد با انسان های آزاردهنده به جای فراموش کردن آنها
 • پنهان کردن احساسات منفی و به اشتراک نگذاشتن آن با دیگران به دلیل خجالت کشیدن، نامربوط دانستن احساس خود یا تصور آسیب پذیری در برابر دیگران
 • یا صحبت کردن بیش از حد در مورد احساسات منفی خود به دلیل وجود وقایع ناگوار زیاد در زندگی شخصی
 • عدم پذیرش هرگونه نقد حتی نقد سازنده و معقول
 • تصور قضاوت شدن توسط دیگران حتی بدون وجود شواهد کافی
 • واکنش بیش از حد به تحریکات واقعی یا تصور شده
 • ناتوانی در ابراز خود در جمع
 • نگرانی در مورد تایید خویشتن توسط همسر یا دلدار

حساسیت به محیط اطراف:

 • احساس معذب بودن در اجتماعات بزرگ
 • احساس معذب بودن در هنگام قرار گیری در معرض نور زیاد، صدای بلند، یا بوهای قوی
 • استرس و ترس در اثر صداهای بلند، ترافیک سریع یا دیگر سوپرایزهای ناراحت کننده
 • احساس بد در موقع تماشا یا خواندن اخبار منفی
 • احساس بد موقع خواندن پست های دیگران در رسانه های اجتماعی

اگرچه حساس بودن مزایایی مانند درک بهتر از نیازهای اطرافیان،همدلی و ادراک شهودی بیشتر نیز با خود به همراه دارد، مطلب فوق تنها به نشانه های شخصیت بسیار حساس می پردازد. این نشانه ها شادی و سلامت فرد حساس را تحت تاثیر قرار می دهند.

برای چنین فردی، به کارگیری استراتژی های ایمنی عاطفی و ایمنی ادراک حسی برای کاهش تحریک پذیری، کلید مدیریت حساسیت بیش از حد است. از سوی دیگر، فراگیری مهارت های ارتباطی جهت بهبود یک رابطه سازنده و مثبت نیز امر مهمی برای نزدیکان این دسته افراد است.