دکتر مهدی بینا

رزرو وقت مشاوره

دکتر مهدی بینا

استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 

سوابق علمی

 • متخصص روانپزشکی کودک و نوجوان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • متخصص روانپزشکی دانشگاه تهران
 • دکترای پزشکی دانشگاه تهران

زمینه های مشاوره

 • خانواده درمانی
 • زوج درمانی
 • کودک و نوجوان
 • بیش فعالی (ADHD)
 • اختلالات اضطرابی
 • مشکلات بی اشتهایی عصبی

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • ریاست بیمارستان امام حسین
 • عضو نظام پزشکی ایران
 • عضو انجمن روانپزشکی ایران
 • موسسس و رئیس انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
 • عضو انجمن روانشناسی استرالیا

تجارب درمانی

 • موسس و مدیر انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران، روانپزشک متخصص بیمارستان طالقانی، موسس بخش روانپزشکی کودک و نوجوان بیمارستان طالقانی، متخصص روانپزشک بیمارستان روانپزشکی تهران

مشاهده رزومه کامل

ویدئوهای آموزشی دکتر مهدی بینا