دکتر لادن فتی

رزرو وقت مشاوره

دکتر لادن فتی

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران


سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
   

زمینه های مشاوره

 • اختلال شخصیت وسواسی – جبری (کمال گرایی/ اهمالکاری)
 • مشکلات روانی فردی ناشی از مهاجرت (غم غربت، شوک فرهنگی، مشکلات سازگاری و غیره)
 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی (فوبی اجتماعی، نگرانی، وسواس، پنیک و غیره)
 • مشکلات عاطفی و ارتباطی با افراد دیگر کشورها

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • صاحب امتياز و مدير مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي سگال
 • عضو هیئت تحریریه مجله بین المللی روانشناسی International Journal of Psychology
 • مشاور علمي معاونت دانشجويي فرهنگی وزارت بهداشت
 • عضو شورای سیاستگذاری مشاوره دانشجویی در وزارت بهداشت
 • عضو هيئت مديره انجمن روانشناسي ايران در دوره ها‌ي ششم و هفتم
 • مسئول کمیته شناختی رفتاری انجمن روانشناسی ایران
 • عضو کمیته‌ کشوری بهداشت روان در وزارت بهداشت
 • عضو كميته كشوري مهارتهاي زندگي در وزارت بهداشت
 • عضو کمیته علمی کنگره جهانی درمان¬های شناختی رفتاری (WCBCT)، بوستون، ۲۰۱۰
 • عضو کمیته داوران کنگره جهانی درمان¬های شناختی رفتاری (WCBCT)، پرو، ۲۰۱۳

تجارب درمانی

 • صاحب امتياز و مدير مسئول مركز مشاوره و خدمات روانشناختي سگال

ویدئوهای آموزشی دکتر لادن فتی